Politiikan syksy käynnistyy

Tätä tekstiä kirjoittaessani hallituksen budjettiriihi on loppusuoralla ja nyt toivottavasti jo loppunut. Politiikan supersyksy on alkamassa toden teolla. Eduskunta aloittaa syysistuntokautensa ensi viikolla, ja syksystä ei ole tulossa helppo.

Budjettikeskusteluissa on ollut monia hyviä asioita. Kainuun kannalta pidän ilahduttavana opintolainan hyvitystä, Norjan mallin mukaisesti.

Opintolainahyvityksen tavoitteena on vastata työvoiman tarpeeseen harvaan asutuilla alueilla, ja alustavasti on tarkoituksena aloittaa hyvityskokeilu osaan Pohjois- ja Itä-Suomen kuntien alueille. Kainuu olisi kokonaisuudessaan mukana.

Tätä ovat olleet esittämässä Itä-Suomen yliopiston tutkijat esiselvityksessä. Tutkijoiden kyselyiden mukaan opintolainanhyvityksellä tulisi olemaan merkitystä.

Yliopisto-opiskelijoista kaksi kolmesta ja ammattikorkeakoulun opiskelijoista kolme neljästä uskovat sen kannustavan muuttamaan ja työllistymään alueille, joilla on haasteita työvoiman kanssa.

Työvoimapula ei ole helpottanut, eikä tehokkaita lääkkeitä ole vielä löytynyt. Opintolainanhyvitys olisi toteutuessaan kokeilemisen arvoinen porkkana. Se voi tuoda muun muassa uusia vastavalmistuneita lääkäreitä ja opettajia maakuntaamme.

Norjassa se on ainakin toiminut, ja opintolainahyvityksen avulla Pohjois-Norjaan on suunnannut korkeakoulutettua työvoimaa. Muun muassa Tromssan seudulle on saatu helpommin opettajia ja hoitajia.

Työvoimapulan lisäksi Itä- ja Pohjois-Suomi ovat kärsineet taloudellisesti Venäjän hyökättyä Ukrainaan, jonka myötä Venäjän kauppa on tyrehtynyt. Tälle on perustellut syyt, mutta se on näkynyt myös Kainuussa. Itä-Suomea tullaan onneksi tukemaan haastavissa tilanteissa omalla rahoituspaketilla.

Syksyn osalta akuutein asia on sähkön hinta. Monia huolettaa energian järisyttävä kallistuminen. Energiaa pitää olla saatavilla niin, että kaikilla on siihen varaa.

Tällä hetkellä energian osuus kustannuksista on noussut tai nousemassa kipurajalle hyvin useissa perheissä ja kotitalouksissa. Tarvitaan järeitä, lyhytaikaisia keinoja, joilla energialaskuista selvitään. Onneksi Suomen hallitus on tuomassa nyt ison energiapaketin helpottamaan tilannetta.

Kaikkia käytettäviä keinoja tuleekin tarkastella. Esityksissä on ollut sähkön arvonlisäveron alennus, joka voisi toimia ainakin lyhytvaikutteisena keinona, ja se olisi myös suoraan kansalaisiin kohdistuva toimi.

Tämä ei yksin riitä, ja onneksi suunnitelmissa on ollut myös verovähennyksen tyyppistä sähkövähennystä ja pienituloisille asumiskuluja helpottavaa tukea.

Hyvinvointivaltiossa nimeltä Suomi jokaisella pitää olla mahdollisuudet elämän perusedellytyksiin kohtuuhinnoin.

Tuomas Kettunen

kansanedustaja (kesk.)

Kolumnikirjoitus on julkaistu Kainuun Sanomissa 2.9.2022

Suomen on turvattava oma energiatuotanto

Euroopan unionin parlamentti teki heinäkuun ensimmäisellä viikolla päätöksen, jonka mukaan ydinvoima ja maakaasu luokitellaan ympäristön kannalta kestäviksi rahoituskohteiksi. Ne saivat niin sanotun viherleiman.

Ydinvoiman päästöttömyys on helppo perustella, mutta maakaasun luokittelu vihreäksi energiaksi on jotain ennenkuulumatonta nimenomaan EU-päätöksenteossa.

EU korostaa tieteellisesti tutkitun tiedon käytön tärkeyttä kaiken päätöksenteon pohjana. Maakaasun osalta näin ei toimita, vaan moni EU-maa ajaa puhtaasti kansallista etuaan maakaasun turvaamisella.

Koko Eurooppaa uhkaa tulevana syksynä ja talvena todellinen energiakriisi, joka vaikuttaa koko EU-alueella hyvin haitallisesti niin kotitalouksiin kuin teollisuuteenkin.

Sähkön ja lämmön hinnat nousevat moninkertaisiksi normaalitilanteesta. Kallis energia nostaa kaikkien palveluiden ja tavaroiden hintoja.

Suomi pitkien välimatkojen ja kylmän talven maana on joutumassa hyvin vaaralliseen tilanteeseen, johon Suomen valtion tulee reagoida mahdollisimman nopeasti.

Venäjä tulee hyvin todennäköisesti lopettamaan maakaasun toimitukset Eurooppaan vielä tämän vuoden aikana. Suomi on jo onneksi varautunut tilanteeseen omilla päätöksillään.

Kotimaisen energiantuotannon kannalta Suomen on tehtävä heti esitys EU-komissiolle turpeen saamiseksi Suomen omaksi energiaraaka-aineeksi, jolla on nimenomaan strateginen merkitys huoltovarmuutemme kannalta.

Sekä kaukolämmön että sähkön tuotannossa turpeella on kiistattomia hyötyjä Suomen kansantalouden kannalta.

Turve on myös maatalouden ja kasvihuonetuotannon välttämätön raaka-aine varmistaen kotimaisen ruoantuotannon omalta osaltaan.

Kotimaassa omilla polttoaineilla tuotettu energia on huoltovarmuutemme kannalta välttämätöntä.

Turpeen käyttö energiantuotannossa estää tehokkaasti myös arvokkaan tukki- ja kuitupuun ajautumisen voimalaitosten polttokattiloihin.

Moni eurooppalainen maa pohtii kivihiilen polttamisen jatkamista pidemmäksi aikaa. Venäjän kaasuviennistä irtautuminen on jopa johtamassa hiilivoimaloiden käytön lisäämiseen ainakin väliaikaisesti.

Siihen verrattuna suomalainen turve on pienempi paha polttoainevalikoimassa.

Olen jo aiemmin kirjoitellut ja puhunut kotimaisen energian reilusta lisäämisestä. On selvää, ettemme voi olla tuontienergian varassa.

Biokaasu, uusiutuvat energialähteet ja muut potentiaaliset energialähteet vaativat kuitenkin aikaa, että saamme omavaraisuusasteen ylös.

Tämä vaatii välittömiä toimenpiteitä ja määrätietoisuutta.

Energian osalta pitää tehdä pikaisesti ratkaisuja kansalaisten ja maan parhaaksi. Talvi voi olla muuten kylmä ja pitkä.

Tuomas Kettunen

kansanedustaja (kesk.)

Kolumnikirjoitus on julkaistu Kainuun Sanomissa 29.7.2022

Kansanedustaja Kettunen: Kannuksen susitilanne osoittaa susipolitiikan epäonnistumista

“Susien viikonloppuna Kannuksessa tekemä 40 lampaan tappaminen ja tiistain aamuyön yksittäinen susihavainto keskellä kaupungin keskustaa terveyskeskuksen vieressä vaatii nopeaa toimintaa paikallisen susiongelman poistamiseksi, mutta myös vihdoin myös rehellistä arviota susipolitiikamme sinisilmäisyydestä Suomessa”, toteaa susiasioihin erikoistunut kuhmolainen kansanedustaja Tuomas Kettunen.

Kansanedustaja Kettusen mukaan Kannuksen tilanteen ratkaiseminen vaatii pikaisesti poikkeuslupia ihmisasutusta pelkäämättömien ja tuotantoeläimiä uhkaavien susien kaatamiseksi.

“Tässä susiasiassa myös niin sanotuilla ympäristöjärjestöillä on suuri vastuu olla hidastamatta akuuttiin uhkaan perustuvien kaatolupien saamista ideologisiin ja värittyneisiin uskomuksiin perustuvilla valituksilla,” jyrähtää kansanedustaja Kettunen.

“Koko suomalainen susipolitiikka tulisi uudistaa, että tämän Kannuksen tapahtumien kaltaisia tilanteita ei pääsisi syntymään. Susien kaatoluvista ja kannanhoidollisesta metsästyksestä päättäminen tulisi pikaisesti siirtää alueellisesti päätettäväksi. Esimerkiksi aluevaltuustot voisivat jatkossa päättää maakunnallisesta susipolitiikasta”, visioi Kettunen.28

Kallistuneista hinnoista

Polttoaineiden korkea hinta puhututtaa ja syystäkin. Olemme lukeneet eri medioista, kuinka Ruotsissa, Saksassa ja Italiassa on väliaikaisesti laskettu polttoaineiden verotusta.

Täytyy muistaa, että Ruotsilla on tähän paremmin varaa. Ruotsin valtiontaloudessa on olemassa puskureita, joita meiltä ei Suomesta löydy. Saksassa puolestaan väliaikainen lasku olikin myös lyhytaikainen ratkaisu.

Hinnat laskivat pumpuilla hetkeksi, mutta hinnat ovat lähteneet taas nousuun. Lopputuloksena on valtion verotulojen menetys ja se ettei laskeneet hinnat juuri näy tankkaajille.

Ekonomistit ovat laajasti tyrmänneet polttoaineverotukseen puuttumisen. Heidän mukaansa tilanne mahdollisesti pahenisi entisestään. Kun luonnollinen hinnannousu estetään, alkaa kysyntä kasvamaan ja hinnat lähtevät taas mahdollisesti hurjaan nousuun.

Markkinataloudessa markkinoiden määrääviin hintoihin puuttuminen on kallista ja tehotonta. Ei ole takeita, että polttoaineveron laskeminen näkyisi Suomen pumppuhinnoissa. Verotuloihin tulisi kuitenkin useiden satojen miljoonien vaje per vuosi. Tuloksena voisi olla myös Saksan tilanne.

Pumppuhinnat ovat joka tapauksessa karanneet käsistä ja tilanteeseen pitää saada järkevä ratkaisu. Polttoaineen hinta ei ole ainoa aihe, joka huolettaa. Muun muassa ruoan ja energian hinnat ovat nousseet ennennäkemättömän nopeasti.

Jos keskituloisilla on haasteita arjessa, voi pienituloisilla olla usein edessään päätös valita lääkkeiden, polttoaineen tai ruoan väliltä. Tämä on kestämätöntä.

Monella on myös huolia valtiontaloudesta, ja velkaa on jouduttu ottamaan viime vuosina koronan ja turvallisuusympäristön heikentyneen tilanteen takia. Eikä tilanne ainakaan lähiaikoina helpota. Inflaatio jyllää paikoin jo korkeammalla kuin 90-luvulla ja Ukrainan tilanteen rauhoittumisesta voimme vain haaveilla.

Olen tyytyväinen, että jakeluvelvoitetta laskettiin 7,5 prosenttia. Mielestäni jakeluvelvoitteesta pitää luopua väliaikaisesti kokonaan. Käyttövoimaveron poistamista dieselautoista tulisi harkita. Samoin lähtisin tarkastelemaan maltillisesti pieni- ja keskituloisten ansiotuloverotusta, tätä myös valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk.) esitti viime syksynä.

Ostovoimaa täytyy turvata ja elämiseen pitää olla rahaa.

Esittäisin yhdeksi ratkaisuksi polttoaineen verotuksen arvonlisäveron joustavuutta. Varsinkin tällaisessa tilanteessa kun bensan ja dieselin hinnat ovat äärimmäisen korkeita, tulisi olla mahdollista säädellä hintaa.

Polttoaineiden arvonlisävero on 24 prosenttia ja mielestäni tulisi tarkastella sen alentamista. Kyseiseen arvonlisäveroon voisi luoda mekanismin, joka mukautuisi markkinoiden mukaan. Kun polttoaineiden hinnat ovat korkealla tulisi arvonlisäveroa laskea alas ja toisin päin.

Tuomas Kettunen

kansanedustaja (kesk.)

Kolumnikirjoitus on julkaistu Kainuun Sanomissa 26.6.2022