Budjettiriihessä saatiin hyviä päätöksiä

Budjettiriihi saatiin viime viikolla päätökseen. Vaikeimmatkin asiat sovittiin viime metreillä ja sopu syntyi.

Voimme olla Kainuussa tyytyväisiä hallituksen linjauksiin. Ilmastoasioiden lisäksi haasteita loivat Veikkaus ja tieteen tulevaisuus. Onneksi ratkaisut näihinkin saatiin, tieteestä ei tulla leikkaamaan ja Veikkausta kompensoidaan jatkossakin.

On selvää, että Veikkauksen ja kulttuurin, liikunnan, nuorisotoiminnan ja tieteen epätervettä suhdetta pitää tulla muuttamaan. Tärkeät toimialat ja järjestöt eivät voi olla riippuvaisia Veikkauksen tuloista.

Budjettiriihessä hallitus linjasi, että viiden reitin (Jyväskylä, Joensuu, Kajaani, Kokkola-Pietarsaari ja Kemi-Tornio) maakuntalentojen rahoitus turvataan 14.8.2022 saakka, ja jatkossa tavoitellaan siirtymistä markkinaehtoiseen liikenteeseen. Tämä on elintärkeää Kainuun saavuttavuuden kannalta. Matkustajien lisäksi lentokoneiden ruumassa liikkuu paljon rahtia.

Näen myös positiivisena tulevan kaivosveron suunnittelun. Kaivosvero tulisi voimaan vuoden 2023 tietämillä ja verotuotoista 60 prosenttia jäisi kaivosten sijaintikunnille. Tämä on oikeudenmukainen suunta. Samanaikaisesti kaivoslaki on uudistuksen alla.

Meille harvaan asutun alueen asukkaille on tärkeää, että poliisi on läsnä. Hallitus linjasikin määrärahojen kohdentamisesta juuri tällaisille alueille, joihin Kainuu myös lukeutuu. Poliisin tulee näkyä ja kuulua koko Suomessa.

Muita ilon aiheita ovat esimerkiksi kotitalousvähennyksen nosto hoiva- ja hoitotyössä, eläkeikäisten korotettu työtulovähennys ja opiskelijoiden tulorajojen korotus. Tulorajojen korotus on vain vuoden kokeilu, mutta kannattaisin itse sitä pysyväksi. Työnteosta opintojen ohella ei pitäisi rangaista vaan päinvastoin.

Aggressiivista verosuunnittelua lähdetään reippaasti suitsimaan. Ulkomaalaisten rahastojen kiinteistösijoituksista saatuja voittoja lähdetään verottamaan laajalla rintamalla ja ylikansallisten yhtiöiden metsänostosta saamat veroedut poistetaan. Näin varmistetaan, etteivät Suomesta nyhdetyt rahat karkaa Caymansaarten aallokoihin.

Ilmastoasioista päästiin yksimielisyyteen ja hallituksella on vahva tahtotila torjua ilmastonmuutosta. Käytössä olevat toimet ovat toimivia ja keskustan ilmastopolitiikan linjausten mukaisia. Suomi tulee saavuttamaan tarvittavat tavoitteet vuoteen 2035 mennessä.

Öljylämmityksestä luopumisen tukeminen, biokaasuinvestoinnit ja kiertotalouden edistämisen erilaiset suunnitelmat ovat muutamia esimerkkejä kestävän kehityksen suunnasta, joilla ilmastonmuutosta torjutaan.

Tavallisten kansalaisten elämää ei lähdetty kurjistamaan.

Riihen tuloksia voidaan pitää myös Suomen maaseudun ja harvaan asuttujen alueiden voittona.

Tuomas Kettunen

kansanedustaja (kesk.)

Kolumnikirjoitus on julkaistu Kainuun Sanomissa 17.9.2021

Keskustan Mikko Kärnä ja Tuomas Kettunen: ”Lyötiin kaikenmaailman ilmastofanaatikoille ja elokapinoille luu syvälle kurkkuun”

Keskustan kansanedustajat Mikko Kärnä ja Tuomas Kettunen ovat äärimmäisen tyytyväisiä budjettiriihessä saavutettuun sopuun. Kansanedustajat toteavat, että riihessä saavutettu sopu oli järkivihreyden voitto ilmastohulluudesta.

– Kyllähän tässä nyt lyötiin kaikenmaailman ilmastofanaatikoille ja elokapinoille luu syvälle kurkkuun sekä osoitettiin, että ilmastopäästöjä voidaan vähentää erittäin kunnianhimoisesti kansaa kurittamatta, kansanedustajat toteavat yhteisessä tiedotteessaan.

Tiedotteen mukaan keskusta torjui riihen alla ja riihessä esitetyt todellisuudesta irrallaan olevat vaatimukset liikenteen ja lämmityksen kansallisesta päästökaupasta, lentoverosta, polttoaineiden veronkorotuksista, öljylämmityksen kieltämisestä, maatalouden energiaveronpalautuksen poistosta, lihaveroista, turvepeltojen kieltämisestä ja pellonraivausmaksuista.

Tämä sopu oli Kärnän ja Kettusen mukaan ennen kaikkea Suomen maaseudun ja harvaan asuttujen alueiden voitto. Mitään vihreiden ”ilmastokuritustoimia” ei hyväksytty.

Kärnä ja Kettunen toteavat budjettiriihen osoittaneen että keskustaa tarvitaan hallituksessa.

– Onhan tämä hallituksessa oleminen välillä vaikeaa kuin panssarivaunun vuokraaminen armeijalta, mutta toivottavasti tämä saavutettu sopuratkaisu osoittaa kaikille, miksi keskustaa tarvitaan tässä hallituksessa, he toteavat yhteistiedotteessaan.

Heidän mukaansa asiat olisivat ilman keskustaa menneet aivan eri tavalla. Elokapinaa ja muita ilmastofanaatikkoja tavallisten ihmisten toimeentulo ja maaseudun asukkaat tuntuvat kiinnostavan yhtä paljon kuin kilon säkki kukkamultaa, kansanedustajat muotoilevat tiedotteessa.

Tiedote on julkaistu Kainuun Sanomissa 9.9.2021