Työllisyyttä edistäen

Eduskunnan käsittelyssä on tänä syksynä monia keskeisiä työllisyyttä parantavia toimia. Muun muassa yhteistoimintalain uudistaminen, rekrytointikokeilu ja pohjoismainen työvoimapalvelumalli ovat tällä hetkellä eduskunnan käsittelyssä, ja lait astuvat voimaan ensi vuonna.

Yhteistoimintalain, tuttavallisemmin yt-lain uudistus on tärkeä, koska se luo tilaa paikalliselle sopimiselle. Yhteistoimintalailla pyritään parantamaan työpaikan ilmapiiriä ja siten parantaa työhyvinvointia.

Koronan jälkeisessä ajassa on tärkeää etsiä yhdessä uusia ratkaisuja työpaikkojen kehittämiseen, kun haetaan uusia toimintamalleja esimerkiksi läsnä- ja etätyöhön.

Sopiminen edellyttää luottamusta. Parempi vuorovaikutus työpaikan kehittämisessä ja tieto työpaikan taloudellisesta tilanteesta on sopimisen mahdollistaja, kun luottamus työntekijöiden ja työnantajan välillä mahdollistuu. Työpaikoilla ratkaistaan se, että löydetäänkö yhteinen sävel sopimiseen.

Seuraava askel on kehittää paikallisen sopimisen mahdollisuuksia kaikilla työpaikoilla. Hallituksen asettama kolmikantainen työryhmä jatkaa työtään ja toivottavasti järjestöiltä löytyy tulevina kuukausina rohkeutta uudistaa suomalaista työelämää tavalla, joka huomioi muuttuvan työelämän tarpeet.

Rekrytointikokeilun avulla pyritään tukemaan yksinyrittäjien ensimmäisen työntekijän palkkaamista. Tavoitteena on madaltaa rekrytointikynnystä, tukea kasvua ja luonnollisesti myös työllisyyttä. Tämä on varmasti tervetullut kokeilu, kunhan vältetään turha byrokratia. Ensimmäisen työntekijän palkkaamisesta on tehtävä entistä helpompaa ja kannustavampaa.

Kokeilussa rekrytointitukea myönnetään 50 prosenttia uuden työntekijän kokonaispalkasta aina 10 000 euroon asti. Valtakunnallisesti kokeiluun valitaan yli 900 yritystä.

Yrityksille testataan rahallisen kannustimen lisäksi valmennuspalvelua ja sen vaikuttavuutta. Kokeilu alkanee ensi vuoden puolella ja kestää seuraavalle vaalikaudelle. Mielenkiinnolla jäämme odottamaan kokeilun tuloksia.

Pohjoismainen työvoimapalvelumalli tulee parantamaan hallituksen asettamia työllisyystavoitteita. Laskennallisesti Suomeen saadaan tällä mallilla arviolta 9 500 uutta työllistä.

Uudistuksen pihvinä onkin työnhakijan nykyistä parempi ja kasvokkain tapahtuva palveleminen. Jokaisen työnhakijan palveluntarve ja mahdollisuudet hakea työtä arvioidaan yksilöllisesti.

Kuten moneen kertaan olemme todenneet ja kaikki tiedämme, Kainuussa on huutava pula osaavasta työvoimasta.

TE-palvelut on ilmoittanut syksyn uusista työpaikoista ja niitä on avoinna yli 1000 maakunnassamme. Työnhakija ja työpaikka eivät jostain syystä kohtaa. Ja tähän kohtaanto-ongelmaan meillä pitää löytää ratkaisuja.

Pohjoismainen työvoimapalvelumalli on osaratkaisu kohtaanto-ongelmaan luomalla uusia opintopolkuja työtä hakevalle kainuulaiselle.

Tuomas Kettunen

kansanedustaja (kesk.)

Kolumnikirjoitus on julkaistu Kainuun Sanomissa 22.10.2021

Koronapassi on heikomman suojelemista

Eduskunta äänesti perjantaina 15.10. niin sanotusta koronapassista.

Tämän asian ympärillä on usein vedottu perustuslakiin ja sen tulkintoihin. Ihmisillä on vapauksia, mutta on myös oikeus terveyteen ja henkeen. Se oikeus ajaa kaiken muun edelle. Tietoisesti rokotteen ottamatta jättäneet rikkovat tätä oikeutta.

Lain mukaan toimitaan tässäkin asiassa. Jos on kriisi, voidaan lähteä rajoittamaan perusoikeuksia, eikä sitä tehdä koskaan kevein perustein. Poikkeusoloissakin perusoikeuksien vähimmäisedellytys on kuitenkin, että sen voidaan olettaa tuottavan enemmän hyvää kuin huonoa. Tämän kriisin aikana on jouduttu rajoittamaan muun muassa liikkumista ja elinkeinonvapautta. Tähän ovat olleet painavat perustelut.

Ihmiset ovat odottaneet tunnollisesti ja pitkään koronarajoituksien purkamista. Kun yhteiskuntaa lähdetään avaamaan, ovat ongelmaksi muodostumassa ne, jotka eivät halua ottaa rokotetta vaan pitävät mieluummin foliohatustansa kiinni.

Netti tuntuu olevan pullollaan kaiken maailman nettiprofeettoja, jotka eivät halua millään uskoa asiantuntijoita. Tuntuu, että yhteiskuntamme on pienen äänekkään vähemmistön panttivankina, joka uskoo salaliittoteorioihin, eikä ota rokotetta. Näin ei voida jatkaa.

Sairaalat alkavat kuormittumaan niistä koronapotilaista, jotka ovat tietoisesti jättäneet rokotteet ottamatta. Tämä tarkoittaa taas kiireettömien hoitojen myöhästymistä. Esimerkiksi lonkka- ja nivelleikkaukset siirtyvät jälleen.

On myös ihmisiä, jotka eivät terveydellisistä syistä voi ottaa rokotetta, mikä on ymmärrettävää. Myös heidät asetetaan suureen vaaraan piittaamattomuudella. Meillä on yli miljoona rokottamatonta kansalaista, joiden keskuudessa virus elää, leviää ja säilyy. Riski mutaatioillekin on olemassa. Päivittäiset uudet tautitapaukset hipovat koko epidemia-ajan ennätyksiä.

Meillä Suomessakin on pitkä historia erilaisten kulku- ja tartuntatautien kanssa. Niitä vastaan on taisteltu ja taistelut on myös voitettu muun muassa laajojen rokotusohjelmien avulla. Vanhemmat ikäluokat ovat nähneet näiden tautien runtelevan läheisiään ja tuttaviaan.

Meillä nuoremmilla ei ole samanlaista näkökulmaa aiheeseen. Emme saa silti unohtaa mitä taudit voivat hallitsemattomia aiheuttaa. Monet rokot ja esimerkiksi tuberkuloosi ovat hävinneet melkein kokonaan Suomen kartalta. Eikä koronakaan tule olemaan poikkeus. Se voidaan nujertaa, ja rokotteet ovat isossa roolissa siinä.

Se vaatii kuitenkin ihmisiä ottamaan rokotteet. Itsekin otin heti, kun se vain oli mahdollista ja haluan jokaisen, joka voi ottaa rokotteen, sen myös ottavan.

Toivotaan, toivotaan -linjan aika on ohi. Tarvitsemme Suomeen koronapassin ja se säädettiin eduskunnassa. Koronapassi on yksi mahdollisuus, jolla taistellaan koronaa vastaan ja saadaan kontrolloitua sitä paremmin.

Passia ei säädetty ihmisten kiusaksi vaan koko yhteiskunnan hyväksi. Koronapassi ei pakota ketään ottamaan rokotetta. Se ei ole lain tarkoitus. Sen tarkoitus on antaa mahdollisuus niille, joilla on suoja virusta vastaan, osallistua normaalilla tavalla tilaisuuksiin, joihin tulee muitakin ihmisiä tietäen sen, että todennäköisyys altistua virukselle on vähäinen.

Tuomas Kettunen

kansanedustaja (kesk.)

Mielipidekirjoitus on julkaistu Kainuun Sanomissa 22.10.2021