Sote saadaan vihdoin valmiiksi

Kuuluisaa ja historiallista sote-uudistusta on nyt jumpattu jo yli vuosikymmen useamman hallituksen toimesta. Nyt alkaa näyttämään siltä, että se saadaan vihdoin valmiiksi ja ihmisten elämää päästään helpottamaan.

Sote täytyy saada valmiiksi, jotta hoitoon pääsy ja palvelut turvataan kaikkialla Suomessa jokaiselle suomalaiselle. Jokainen ymmärtää, että Suomen väestö vanhenee ja sote-palveluiden tarve kasvaa. Ei tätä uudistusta tehdä huvin vuoksi tai ideologia mielessä. Jokainen puolue on vuorollaan ollut sitä valmistelemassa ja jokainen maamme päättäjä tietää sen tarpeen.

Hallituksen tavoitteena on tasa-arvoiset, toimivat arjen palvelut koko maassa. Sote-uudistuksen tarve on selvä. Siksi sitä onkin yritetty pitkään. Nyt sotesta syntynyt hyvä ratkaisu, joka pystytään toteuttamaan, on suomalaisten parhaaksi.

Oppositiopuolueista kokoomus ja perussuomalaiset haluavat kaataa soten. Se tarkoittaisi eriarvoisuutta ja kuntien pakkoliitoksia. Se johtaisi todelliseen Amerikan malliin ja olisi kuolinisku kunnille. Muun muassa Kauppalehti (28.5.) uutisoi, että jos sote jää toteuttamatta, on Kainuussa kuntaverojen korotuspaineet kolmen prosentin luokkaa.

En usko, että kokoomuksen tai perussuomalaisten kannattajat tätä haluaisivat. Sote-uudistuksessa on mukana aidosti myös taloudelliset perusteet.

Sote tuo paljon hyvää mukanaan. Hallinto yksinkertaistuu nykyisestä. Tällä hetkellä sote-palvelut tuotetaan osittain kunnissa, osittain kuntayhtymissä. Sote-hallinto on tällä hetkellä monikerroksista. Valtio, kuntayhtymät, sairaanhoitopiirit ja kunnat. Nyt siirrytään yksinkertaisempaan rakenteeseen.

Uudistus lisää myös demokratiaa. Jokainen suomalainen voi jatkossa vaikuttaa suoraan äänestämällä siihen ketkä päättävät sote-palveluista. Tällä hetkellä erilaisten kuntayhtymien luottamushenkilöt jäävät etäisiksi, harva osaa edes nimetä, ketä eri tehtäviin on valittu.

Tästä mallista on esitetty kritiikkiä, että tämä malli rajoittaisi yksityisen ja kolmannen sektorin palveluntuottajien toimintaedellytyksiä ja keskittää kaikki palvelut julkisen sektorin tuotettavaksi. Tämähän ei pidä paikkaansa.

Sote-uudistuksen perusteella monituottajamalli jatkuu eikä uudistus merkitse isoa muutosta ostopalveluiden käyttöön. Sote-uudistuksella ei rajoiteta yksityisen, eikä kolmannen sektorin toimijoiden tai julkisomisteisten yhtiöiden toimintamahdollisuuksia.

Uudistuksessa selkeytetään julkisen ja yksityisen rooleja sote-palveluiden järjestämisessä ja tuottamisessa, jotta sote-palvelut turvattaisiin kaikissa tapauksissa. Hyvinvointialue vastaisi niistä tehtävistä, jotka sille lailla säädetään.

Viime kaudella sote-mallissa oli mukana perustuslaillisia esteitä, joita ei saatu korjattua. Ongelmia aiheutti myös siinä ollut valinnanvapaus. Nyt näitä ongelmia ei ole ja perustuslakivaliokunta on linjannut, ettei esteitä toteuttamiselle ole.

On Kainuun tulevaisuuden kannalta elintärkeää, että saamme uudistuksen maaliin.

Tuomas Kettunen

kansanedustaja (kesk.)

Kolumnikirjoitus on julkaistu Kainuun Sanomissa 5.6.2021