Suomen on turvattava oma energiatuotanto

Euroopan unionin parlamentti teki heinäkuun ensimmäisellä viikolla päätöksen, jonka mukaan ydinvoima ja maakaasu luokitellaan ympäristön kannalta kestäviksi rahoituskohteiksi. Ne saivat niin sanotun viherleiman.

Ydinvoiman päästöttömyys on helppo perustella, mutta maakaasun luokittelu vihreäksi energiaksi on jotain ennenkuulumatonta nimenomaan EU-päätöksenteossa.

EU korostaa tieteellisesti tutkitun tiedon käytön tärkeyttä kaiken päätöksenteon pohjana. Maakaasun osalta näin ei toimita, vaan moni EU-maa ajaa puhtaasti kansallista etuaan maakaasun turvaamisella.

Koko Eurooppaa uhkaa tulevana syksynä ja talvena todellinen energiakriisi, joka vaikuttaa koko EU-alueella hyvin haitallisesti niin kotitalouksiin kuin teollisuuteenkin.

Sähkön ja lämmön hinnat nousevat moninkertaisiksi normaalitilanteesta. Kallis energia nostaa kaikkien palveluiden ja tavaroiden hintoja.

Suomi pitkien välimatkojen ja kylmän talven maana on joutumassa hyvin vaaralliseen tilanteeseen, johon Suomen valtion tulee reagoida mahdollisimman nopeasti.

Venäjä tulee hyvin todennäköisesti lopettamaan maakaasun toimitukset Eurooppaan vielä tämän vuoden aikana. Suomi on jo onneksi varautunut tilanteeseen omilla päätöksillään.

Kotimaisen energiantuotannon kannalta Suomen on tehtävä heti esitys EU-komissiolle turpeen saamiseksi Suomen omaksi energiaraaka-aineeksi, jolla on nimenomaan strateginen merkitys huoltovarmuutemme kannalta.

Sekä kaukolämmön että sähkön tuotannossa turpeella on kiistattomia hyötyjä Suomen kansantalouden kannalta.

Turve on myös maatalouden ja kasvihuonetuotannon välttämätön raaka-aine varmistaen kotimaisen ruoantuotannon omalta osaltaan.

Kotimaassa omilla polttoaineilla tuotettu energia on huoltovarmuutemme kannalta välttämätöntä.

Turpeen käyttö energiantuotannossa estää tehokkaasti myös arvokkaan tukki- ja kuitupuun ajautumisen voimalaitosten polttokattiloihin.

Moni eurooppalainen maa pohtii kivihiilen polttamisen jatkamista pidemmäksi aikaa. Venäjän kaasuviennistä irtautuminen on jopa johtamassa hiilivoimaloiden käytön lisäämiseen ainakin väliaikaisesti.

Siihen verrattuna suomalainen turve on pienempi paha polttoainevalikoimassa.

Olen jo aiemmin kirjoitellut ja puhunut kotimaisen energian reilusta lisäämisestä. On selvää, ettemme voi olla tuontienergian varassa.

Biokaasu, uusiutuvat energialähteet ja muut potentiaaliset energialähteet vaativat kuitenkin aikaa, että saamme omavaraisuusasteen ylös.

Tämä vaatii välittömiä toimenpiteitä ja määrätietoisuutta.

Energian osalta pitää tehdä pikaisesti ratkaisuja kansalaisten ja maan parhaaksi. Talvi voi olla muuten kylmä ja pitkä.

Tuomas Kettunen

kansanedustaja (kesk.)

Kolumnikirjoitus on julkaistu Kainuun Sanomissa 29.7.2022

Kansanedustaja Kettunen: Kannuksen susitilanne osoittaa susipolitiikan epäonnistumista

“Susien viikonloppuna Kannuksessa tekemä 40 lampaan tappaminen ja tiistain aamuyön yksittäinen susihavainto keskellä kaupungin keskustaa terveyskeskuksen vieressä vaatii nopeaa toimintaa paikallisen susiongelman poistamiseksi, mutta myös vihdoin myös rehellistä arviota susipolitiikamme sinisilmäisyydestä Suomessa”, toteaa susiasioihin erikoistunut kuhmolainen kansanedustaja Tuomas Kettunen.

Kansanedustaja Kettusen mukaan Kannuksen tilanteen ratkaiseminen vaatii pikaisesti poikkeuslupia ihmisasutusta pelkäämättömien ja tuotantoeläimiä uhkaavien susien kaatamiseksi.

“Tässä susiasiassa myös niin sanotuilla ympäristöjärjestöillä on suuri vastuu olla hidastamatta akuuttiin uhkaan perustuvien kaatolupien saamista ideologisiin ja värittyneisiin uskomuksiin perustuvilla valituksilla,” jyrähtää kansanedustaja Kettunen.

“Koko suomalainen susipolitiikka tulisi uudistaa, että tämän Kannuksen tapahtumien kaltaisia tilanteita ei pääsisi syntymään. Susien kaatoluvista ja kannanhoidollisesta metsästyksestä päättäminen tulisi pikaisesti siirtää alueellisesti päätettäväksi. Esimerkiksi aluevaltuustot voisivat jatkossa päättää maakunnallisesta susipolitiikasta”, visioi Kettunen.28