Tuomas jäsenvaalituloksissa kolmas

Keskustan Kainuun piirin jäsenäänestys päättyi sunnuntaina 21.9.2014. Jäsenäänestyksessä Tuomas Kettunen
sai 111 ääntä ja sijoittui piirin jäsenvaalien kokonaistuloksissa kolmanneksi. Kaksi eniten ääniä kerännyttä
ehdokasta olivat Timo V. Korhonen ja Marisanna Jarva.

Jäsenäänestyksessä oli yhteensä yhdeksän ehdokasta. Hyväksyttyjä ääniä annettiin 1 021.
Äänestysprosentti oli 42,6.

Piirin kansanedustajaehdokkaat nimetään lopullisesti Keskustan Kainuun piirin piirikokouksessa 11. lokakuuta 2014.

Tuomas ehdolla Keskustan Kainuun piirin jäsenvaalissa

Tuomas Kettunen on ehdolla Kainuun Keskustan jäsenvaalissa joka suoritetaan 19.-21.9. välisenä aikana.
Jäsenvaalissa äänioikeutettuja ovat jäsenmaksunsa kuluneelta kalenterivuodelta puolueen sääntöjen
mukaisesti maksaneet Keskustan ja sen sisarjärjestöjen jäsenet.  Jäsenvaalissa Tuomasta voi äänestää
numerolla 7.

Lisätietoja jäsenvaalista voit kysyä Keskustan Kainuun piirin piiritoimistosta.