Tuomas ehdolla Keskustan Kainuun piirin jäsenvaalissa

Tuomas Kettunen on ehdolla Kainuun Keskustan jäsenvaalissa joka suoritetaan 19.-21.9. välisenä aikana.
Jäsenvaalissa äänioikeutettuja ovat jäsenmaksunsa kuluneelta kalenterivuodelta puolueen sääntöjen
mukaisesti maksaneet Keskustan ja sen sisarjärjestöjen jäsenet.  Jäsenvaalissa Tuomasta voi äänestää
numerolla 7.

Lisätietoja jäsenvaalista voit kysyä Keskustan Kainuun piirin piiritoimistosta.