Raskaan liikenteen ammattidiesel otettava nopeasti käyttöön kotimaiselle ammattiliikenteelle

Kainuulaiskansanedustaja Tuomas Kettunen (kesk.) ehdottaa ammattidieselin käyttöönottoa kotimaiselle ammattiliikenteelle.

Kettusen mukaan kuljetuskustannusten pidempiaikaiseen hillitsemiseen on Suomessa otettava käyttöön ammattidiesel.

Kaikki erilaiset diesellaadut olisi valmistustavasta riippumatta siirrettävä ammattidieselin nimikkeen alle.

– Dieselin hinta on viimeisen vuoden aikana joulukuun 2021 loppuun mennessä noussut 21 prosenttia ja peräti 29 senttiä litralta, Kettunen perustelee eduskunnalle esittämässään kirjallisessa kysymyksessä.

– Dieselin kokonaishinta on kohtuuton ajatellen suomalaista tavaraliikennettä. Vuodenvaihteessa lisähaastetta on tuonut kiristynyt jakeluvelvoite, jonka myötä hintojen nousu on ollut jopa yli kymmenen senttiä per litra.

Kettusen mukaan dieselin hinta on nostanut kuljetuskustannuksia Suomessa noin 380 miljoonaa euroa vuositasolla.

– Jo tämä kustannuslisä on valtavan suuri ja se heikentää suomalaisten kuljetusyritysten toimintamahdollisuuksia sekä heikentää maamme kustannuskilpailukykyä.

VUODEN 2022 alussa dieselin hinta nousi, kun voimaan tullut biopolttoaineiden sekoitevelvoitteen kasvu näkyy dieselin pumppuhinnoissa, Kettunen kirjoittaa.

– Kiristynyt jakeluvelvoite velvoittaa polttoaineyhtiöitä lisäämään aiempaa enemmän kalliimpaa uusiutuvaa raaka-ainetta liikennepolttoaineisiin. Vuoden vaihteessa tapahtunut hintojen nousu on ollut jopa yli kymmenen senttiä per litra, arvioi Kettunen.

Hallitusohjelmassa mainittu ammattidiesel on Kettusen mukaan saatava valmisteluun.

– Muun muassa Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry ovat vaatineet, että tässä tilanteessa hallitus aloittaa hallitusohjelmassakin viitatun ammattidieseljärjestelmän valmistelun ja tekee päätökset pikaisesti.

JOS ammattidiesel otettaisiin käyttöön, toimisi Kettusen mukaan EU:n energiaverodirektiivissä säädetty mekanismi. Sen mukaisesti kuorma- ja linja-autoissa käytettävän dieselin vero olisi muissa ajoneuvoissa käytettävän dieselin veroa keveämpi.

– Kuljetusyritykset saavat tankkaamansa dieselin polttoaineverosta palautusta. Järjestelmä on käytössä yhdeksässä EU-maassa, Kettunen toteaa kysymyksessään.

– Polttoaineen hinnan kehitys on osoitus siitä, kuinka arvaamattomia vaikutuksia päätöksillä on. Uusista polttoaineen hintoja nostavista ratkaisuista täytyy pidättäytyä.

Alan toimintamahdollisuuksien turvaamiseksi on valtiovarainministeriön Kettusen mukaan valmisteltava ammattidieselin käyttömahdollisuus.

– Hallitusohjelmassa mainitaan: ”Jos liikenteen ja erityisesti dieselin verotusta uudistetaan, ammattibiodieselin käyttöönoton mahdollisuuksia selvitetään.”, Kettunen kirjoittaa.

Tiedote on julkaistu Kainuun Sanomissa 7.1.2022