Teemat

Hyvinvointia rakentamassa

Toimeentulo kuuluu kaikille suomalaisille, mikä varmistetaan perustulon avulla.
Perustulon uudistamiseen on monia malleja ja seuraavan eduskunnan onkin mietittävä näistä se parhain. Tärkeänä osana perustulon myötä on myös yhteiskuntamme sosiaaliturvaviidakko, mikä on uudistettava, sillä se ei vastaa tämän päivän tai tulevaisuuden tarpeisiin. Työnteko ja työn vastaanottaminen tulee aina olla kannattavaa, koska työ on myös parasta sosiaaliturvaa. Tällä hetkellä kuitenkin sosiaalisten etujen tukiviidakko aiheuttaa monille ongelmia, sillä lyhytaikainen palkkatulo saattaa pahimmillaan tuottaa lompakkoon etuuksien osalta monen kuukauden loven.

Hyvinvointimme kulmapilareihin liittyen yhteiskunnan tulee pitää huolta heikoimmistaan ja ennenkaikkea siitä, että elämisen perustarpeet -ruoka, asunto, vaatetus, koulutus ja terveydenhuolto taataan kohtuullisilla kustannuksilla jokaiselle suomalaiselle. Lääkäriin on päästävä ajoissa ja vanhusten on saatava viettää turvallinen vanhuus olivatpa he sitten palvelutalossa tai kotona. Yhteiskuntamme rakentajista on pidettävä huolta.

Oulun vaalipiirin kansanedustajana haluan yhteistyössä kaikkien kainuulaisten toimijoiden kanssa pitää huolta siitä, että kainuulaisten ja pohjoispohjalaisten lähipalvelut jatkuvat edelleen laadukkaina. Kainuussa välimatkat ovat pitkiä ja tämä tuo oman haasteensa laadukkaille lähipalveluille, mutta uskoakseni nykyteknologia tuo meille myös
tähän helpotusta. Kainuussa onkin kehitettävä laadukkaiden lähipalveluiden rinnalle toimivaa, yksinkertaista ja käyttäjäläheistä teknologiaa joka auttaa terveydenhuollossa ja julkisissa palveluissa silloin, kun lääkäri tai palvelu on kaukana tai sinne pääseminen on haasteellista. Erilaisten digitaalisten palveluiden osalta Kainuussa on olemassa paljon eri alojen ammattilaisia joten yhteistyössä näiden toimijoiden kanssa pystymme tuottamaan digitaalisia palveluita maakunnan sisällä jolloin palveluiden kehittäminen on helppoa ja käyttäjäläheistä.

Kainuulaisten koulutuksesta on pidettävä huolta jatkossakin ja varmistettava maakuntamme koulutuksen laadukkuus sekä riittävyys II- ja korkeakouluasteella. Kainuun tulee pitää esillä oman yliopiston saamista, vaikka se ei realistista olisikaan, mutta ilman asian esilläpitämistä emme sitä ainakaan saa.

Osana hyvinvointia meidän on pidettävä erityistä huolta siitä, että kaikki pysyvät yhteiskunnan mukana – myös ne joiden ääni ei kuulu tai jotka eivät pidä ääntä itsestään. Nuorten syrjäytyminen on meillä Kainuussakin vakava uhka ja sen torjuntaan tarvitaan monialaista yhteistyötä eri tasoilla sekä kaikkien toimijoiden kesken. Nuorten lisäksi on muistettava pitää matkassa mukana myös pitkäaikaistyöttömät ja etenkin meillä kainuussa yksin asuvat ikäihmiset. Tällä sektorilla tarvitsemme myös viranomaisten välistä yhteistyötä.

Turvallisuutta takaamassa

Valtiovallan tulee taata jokaiselle oikeus julkisen vallan turvaan asuinpaikasta riippumatta.
Tämä on valtion perustehtävä. Päivittäisessä keskustelussa turvallisuus tuo meille mieleen poliisin, rajavalvonnan ja puolustusvoimat. Näiden viranomaisten kolmikantaista yhteistyötä on lisättävä entisestään, sillä meillä Kainuussa viranomaisyhteistyöllä saadaan luotua turvallisuutta rajaseuduille. Julkisen taloustilanteen parantuessa meidän on saatava Kainuuseen myös lisää lähipoliiseja jotka ovat helposti lähestyttäviä ja tuovat olemassaolollaan kansalaisille turvallisuudentunnetta. Tällä hetkellä Kainuun korpimailla koetaan turvattomuutta, sillä viranomaiset ovat kaukana ja hädässä ihminen tarvitsee apua heti eikä parin päivän päästä.

Yhteiskunnan tulee entistä enemmän huolehtia myös riittävästä petopolitiikasta, sillä se ei ole oikein, että moni joutuu syrjäseuduilla elämään varpaillaan susien takia. Sudet eivät yksiselitteisesti kuulu kenenkään pihapiiriin ja siksi valtion onkin pidettävä huoli siitä, että häiriösudet ja pihapiiriin eksyneet citykarhut voidaan lopettaa ennenkuin kenenkään tarvii kuolla – olipa sitten kyse ihmisestä tai rakkaasta koirasta. Osana petopolitiikkaa on myös sallittava riittävä kannanhoidollinen metsästys rauhoitetuille petoeläimille. Petoeläimet täytyy pitää kurissa ennenkuin he lähtevät etsimään ruokaa ihmisten pihoilta.

Maanpuolustuksemme tulee nojata edelleen vapaaehtoisen maanpuolustuksen varaan ja NATOon meidän ei tule liittyä. Suomelle parasta turvallisuuspolitiikkaa on liittoutumattomuus. Haluan olla edistämässä kansalaispalvelun käyttöönottoa kaikille nuorillemme.

Tulevaisuutta tekemässä

Suomen tulee tulevaisuudessakin olla vahvojen, erilaisten ja erikokousten alueiden maa, jossa päätäntävalta on mahdollisimman lähellä ihmistä. Suomi on pitkä maa ja erilaiset luononrikkaudet sekä erilaiset alueet ovat elinehtomme. Koko Suomi ja Kainuu menestyy kun koko Suomea kehitetään sekä mahdollistetaan se, että ihminen saa asua siellä missä haluaa. Kaikkien ei ole pakko muuttaa Etelän suuriin kaupunkeihin ellei halua siihen ole.
Valtion aluepoliitikan painotuksella pidetään koko maa asuttuna nyt ja tulevaisuudessa.

Aikoinaan valtion päämies kysyi: “onko maallamme malttia vaurastua”. Tämä kysymys on tänäänkin ajankohtainen. Suomi on pitkä maa ja maakunnissamme olevat luonnonrikkaudet ovat elinehtomme. Suomi elää ja menestyy kun koko Suomea kehitetään. Maakuntiemme rikkaus on heidän kulttuurinsa, ihmiset ja ihmisten huippuosaaminen.
Osaaminen on syntynyt hyvällä, laadukkaalla koulutuksella jota alueillamme on ollut tarjota.
Alueen korkeakoulut ja toisen asteen oppilaitokset ovat alueillaan tärkeitä sekä haluttuja yhteistyökumppaneita alueen yrityksille. Kainuussakin koetaan työttömyydestä huolimatta myös työvoimapulaa eri alojen osaajista.Osa työpaikoista on sellaisella alalla, että niihin tarvitsee erityisosaamista työntekijöiltä. Tällöin on erittäin suotavaa, että erilaiset joustavat monimuotokoulutukset, oppisopimukset ja koulutukset joissa lähiopetus järjestetään oppilaitoksen toimipaikkakunnan ulkopuolella ovat erittäin tärkeitä.

Koulutus on taattava laadukkaana suomalaiselle jo esikoulusta lähtien. Lapsien ja nuorten tulevaisuudesta säästäminen on syytä lopettaa.

Suomen menestys globaalissa maailmassa perustuu huippuosaamiseen ja laadukkaaseen työnjälkeen. Työnhinnalla me emme pysty globaalisti kilpailemaan, mutta osaaminen ja laatu ovat globaalissa maailmassa kilpailuvaltteja joista on pidettävä kiinni. Tulevaisuudessakin Suomi tarvitsee lisää uusia innovaatioita ja älykkäämpää sekä tehokkaampaa teknologiaa, millä pärjäämme nopeasti kehittyvässä maailmassa.

Viime eduskuntavaaleissa toin esille konkreettisia esityksiä, kuinka Kainuuseen luodaan uutta teollisuutta, työpaikkoja ja jatkojalostusta maakunnan raaka-ainevaroille. Esitin Sellutehtaan rakentamista Kainuuseen. Mielestäni nämä ovat konkreettisia tekoja joiden avulla luomme Kainuuseen työtä ja toimeentuloa. Tämä tuo meille lisää verotuloja ja näillä verotuloilla voimme maksaa tulevaisuuden sote-kustannuksia.  Aion jatkaa samalla hyväksi koetulla tavalla.

Matkailu on myös Kainuulle tärkeä elinkeino joka luo työtä ja toimeentuloa ympäri maakuntaa.´Matkailussa Kainuun täytyy olla helposti saavutettavissa tulitpa sitten junalla, lentokoneella tai omalla autolla. Yöjunan lakkautus pari vaalikautta sitten heikensi maakuntamme junayhteyksiä merkittävällä tavalla. Myöskin lentoliikenneyhteydet ovat maakuntaamme haasteelliset ja maantiemme kaipaavat myös ylläpitoa sekä korjauksia.
Ei anna kovin hyvää mielikuvaa turistille Kainuusta jos tänne pääseminen on tehty hankalaksi tai autolla ajaessasi joudut väistelemään jatkuvasti maanteillä olevia kuoppia. Tulevan vaalikauden aikana Kainuun pitää tuoda vahvasti esille uusia avauksia raideliikenteen kehittämiseksi. Edistettävien asioiden listaan omalta kohdaltani lisään ns. Itäradan eli ratayhteyden Kuhmosta Suomussalmelle sekä yöjunan palauttamisen Kainuun radalle takaisin. Itärata on hankkeena iso joten realismin nimissä
hanketta tulee edistää palasina. Hankkeen osalta tulee laatia pikaisesti esiselvitys jonka pohjalta voidaan lähteä miettimään sitä miten toteuttaminen on mahdollista ja onko rata kannattava. Toimivien tieliikenneyhteyksien lisäksi meidän on pidettävä huolta, että tietoliikenneinframme on toimiva ja nopea. Nämä kaikki liikenneyhteydet ruokkivat Kainuun talouskasvua ja mahdollistavat sen, että halutessaan esimerkiksi etätyön tekeminen on mahdollista.