Sellutehdas Kainuuseen maakunnan voimalla!

Suomalaisen metsäteollisuuden suunnalta on kuulunut merkittäviä ilouutisia viime aikoina. Laman kourissa rämpivälle Suomelle näillä uutisilla onkin tilausta. Metsä Groupin Äänekoskelle kaavaileman biolaitoksen suunnitelmat etenevät määrätietoisesti eteenpäin, ja tämän lisäksi myös Kuopion alueelle suunnitellaan biojalostamoa. Myös kainuulaiset voivat määrätietoisella työllä saada uutta metsäteollisuutta maakuntaan.

Kainuu tarvitsee lisää työtä. Voimme maakunnassamme kestävästi tuplata hakkuumäärät, mikä tarkoittaisi noin 3 miljoonaa kuutiota puuta enemmän metsistämme. Sellaisen puumäärän saaminen metsistä tarjoaisi maakuntamme miehille ja naisille runsaasti uusia työpaikkoja. Mikäli tehdas rakennettaisiin Kainuuseen, se parantaisi paikallisen puun kysyntää ja nostaisi kantohintaa. Metsänomistajien kannalta kuitupuun kysyntä ja siitä saatava hinta on ratkaisevan tärkeää metsätalouden kannattavuuden parantamiseksi. Työpaikkoja syntyisi tehtaan henkilöstön lisäksi myös rakennusvaiheessa.

Puun kuljettaminen pitkälle ei ole kannattavaa, sillä yhden sellutonnin valmistamiseen tarvitaan noin kuusi kuutiota kuitupuuta. Näin ollen tuote kannattaa jalostaa mahdollisimman lähellä raaka-ainetta, jota Kainuun metsistä löytyy runsaasti. Kuitupuu täytyy saada nopeasti tehtaalle jalostettavaksi, koska sen jalostusarvo laskee nopeasti puusta haihtuvien uuteaineiden vuoksi. Tällä hetkellä lähimmät kuitupuuta hyödyntävät laitokset ovat Oulussa ja Kemissä. Kainuussa tehdas voitaisiin sijoittaa esimerkiksi Kajaaniin tai Talvivaaraan, jossa jo yhteiskunnan varoin rakennettu infra tarjoaisi synergiaetuja.

Sellutehdas on uusiutuvan energian perusyksikkö ja uusi sellutehdas edustaa modernia ja vastuullista ympäristönsuojelua. Tehdas on energiaomavarainen ja sen lisäksi tuottaa uusiutuvaa sähköenergiaa noin sadan megawatin teholla valtakunnanverkkoon yötä päivää, myös silloin kun ei tuule.

Tehtaan saamiseksi Kainuuseen on käynnistettävä voimakas työ koko maakunnan voimin. Meidän on otettava aktiivinen ote hankkeen saattamiseksi alkuun. Mikäli osoitamme maakuntana olevamme valmiita luomaan edellytykset liiketoiminnalle, on yrityksillä suurempi valmius asettua Kainuuseen. Viestin on oltava vahva, että nyt Kainuu on tosissaan.

Kirjoitettuani tämän tekstin sain tiedon Kemijärven sellutehdashankkeesta.

Kirjoitus on julkaistu 25.2.2015 Kainuun Sanomissa.