Kettunen vaatii käyttömaksuja ulkomaiselle raskaalle liikenteelle

Keskustan kuhmolainen kansanedustaja Tuomas Kettunen on jättänyt hallitukselle kirjallisen kysymyksen ulkomaisen raskaan liikenteen vinjettimaksujen eli tienkäyttömaksujen käyttöönottamiseksi.

Kettunen tähdentää, että tiestön korjausvelan vähentämiseen on panostettu merkittävästi. Kaikki tienkäyttäjät eivät kuitenkaan osallistu kuluihin tasapuolisesti.

– Ulkomaalainen raskas liikenne kuluttaa Suomen tiestöä, aiheuttaa jonkin verran vaaratilanteita ja onnettomuuksia, muttei osallistu millään tavalla kustannuksiin. Tilanne on kestämätöntä suomalaisen, raskaan kuljetusalan ammattilaisen silmin, Kettunen tuskailee.

Suomi on Kettusen mukaan viimeisiä Euroopan unionin maita, joissa ei ole käytössä tienkäyttömaksuja. Nämä tienkäyttömaksut kompensoitaisiin kotimaiselle ammattiliikenteelle täysimääräisesti. Tienkäyttömaksut suosisivat kotimaisia yrityksiä verrattuna esimerkiksi naapurimaiden firmoihin, Kettunen toteaa.

– Esimerkiksi Saksassa vinjetti on toteutettu täysin sähköisesti ja se kohdistuu aina tiettyyn ajoneuvoon. Vinjettimaksuilla saatavat varat tulee käyttää täysimääräisesti tiestön kunnon ylläpitämiseen ja parantamiseen, Kettunen vaatii.

Tiedote on julkaistu Kainuun Sanomissa 6.4.2021