Aluevaalit 23.1.2022

Moni on pohtinut mitä nämä aluevaalit tarkoittavat?

  • Eduskunnan päätetyn historiallisen sote-uudistuksen myötä sosiaali- ja terveyspalvelut ja palo- ja pelastustoimi siirtyvät leveämmille harteille. Kunnilta yhteiselle hyvinvointialueelle, joka käsittää koko Kainuun.
  • Koko Kainuun sote-palveluista ja palo- ja pelastustoimesta päättää jatkossa nyt tammikuussa valittava Kainuun hyvinvointialueen aluevaltuusto.
  • Tulevat aluevaltuustot lähtevät muovaavaan alueiden edellä mainittuja palveluita. On siis ensisijaisen tärkeää valita koko Kainuun asioita edistäviä ja puolustavia ehdokkaita. Sillä on väliä, onko palvelut saatavilla kaikissa kunnissa turvallisesti ja tasa-arvoisesti vai täytyykö lähteä jopa sadan kilometrin päähän hakemaan terveyspalveluita. Pitkien etäisyyksien Kainuussa tämä luo haasteensa.

Aina Kainuun puolella

  • Kaikessa päätöksenteossa on laitettava ihminen keskiöön. Turvataan jokaiselle kainuulaiselle turvallinen arki ja hädän sattuessa avun pitää olla lähellä. Kustannuspaineita hillitään parhaiten, kun panostamme lähipalveluihin, nopeaan palveluun pääsyyn ja sairauksien ennaltaehkäisemiseen.

Jokaiseen kuntaan vähintään yksi sosiaali- ja terveysasema

  • Toimivat lähipalvelut lähellä turvaavat kaikkien sujuvaa arkea. Avun piiriin pitää päästä lähellä ja nopeasti. Kukaan ei odota tai vaadi pienemmissä kunnissa tai haja-ajatusalueelle keskussairaalan tasoista palvelutasoa. Uutta terveysteknologiaa tulee käyttää apuna sosiaali- ja terveyspalveluissa. Digitaaliset palvelut eivät saa kuitenkaan täysin korvata ihmiskontaktia, joita moni tarvitsee.

Parempi työarki ja työpaikka henkilöstölle

  • Työolot, johtaminen ja mahdollisuus vaikuttaa omaan työhön vaikuttavat työssä jaksamiseen ja hyvinvointiin. Sosiaali- ja terveydenhuollossa pitää noudattaa hyvää henkilöstöpolitiikkaa ja hallintoa sekä avointa vuoropuhelua ja yhteistyötä. On oikeutettua vaatia parempaa johtamista. Näin edistetään työntekijöiden hyvinvointia. Tarvitaan jatkuvaa koulutusta, osaamisen vahvistamista ja ohjausta. Hyvinvointialueemme pitää olla perheystävällinen ja työpaikkojen joustavia, henkilöstön erilaiset elämäntilanteet huomioiden. Näille edistetään parempaa arkea.

Yhdellä yhteydenotolla oikea-aikaiseen hoitoon

  • Asiakkaan hoidontarve määritellään ensimmäisen käynnin tai yhteydenoton perusteella, minkä mukaan on päästävä oikea-aikaisesti hoitoon. Hoitopolun on oltava kunnossa perusterveydenhuollosta erikoissairaanhoitoon sosiaalipalveluja unohtamatta. Se on sekä ihmisen että yhteiskunnan kannalta järkevää. Yhteistyön eri sektoreiden välillä on oltava joustavaa ja monen suuntaista. Asiakkaan ei enää tarvitse kääntyä eri organisaatioiden puoleen, kun yksi yhteydenotto riittää.

Mielenterveyspalveluihin panostuksia

  • Ennaltaehkäisevään työhön pitää laittaa panoksia. Lyhyellä tähtäimellä ne voivat tuoda kustannuksia, mutta kääntöpuolena on mielenterveydelliset ongelmat ja syrjäytyminen. Jokainen syrjäytynyt nuori maksaa yhteiskunnallemme miljoona (1 000 000) euroa. Kaiken ikäisten mielenterveysongelmat ovat myös kasvussa, joten ennaltaehkäisevä työ on entistä tärkeämpää. Ennaltaehkäisevät toimet parantavat ihmisten elämänlaatua. Ne ovat järkeviä myös yhteiskunnan kannalta. Ennaltaehkäisevään työhön, toimivaan ja helposti saavutettavaan perusterveydenhuoltoon sekä sosiaalipalveluihin panostaminen siirtää raskaampien palvelujen tarvetta myöhemmäksi tai ehkäisee niiden tarpeen kokonaan.